Disclaimer

Auteursrecht

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van deze site. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Euroborg Horeca is niet aansprakelijk voor de informatie op haar site.

De informatie op deze site is te goeder trouw geplaatst en is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid, juistheid of volledigheid ervan.

FC Groningen Horeca is niet aansprakelijk voor direct- of indirect geleden schade (van welke aard dan ook) die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of het niet bereikbaar zijn ervan.
 

De Uniforme Voorwaarden Horeca

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten.

FC Groningen Horeca werkt ook via de Uniforme Voorwaarden Horeca